Název této sekce je snad poněkud nadnesený vzhledem ke svému omezenému obsahu. Přesto může poskytnout alespoň částečnou představu o zvuku býšťských varhan. Jde o čistě amatérskou práci - amatérsky zahrané, amatérsky nahrané.