První aktualita se netýká varhan, ale zvonu. V předminulém týdnu došlo k poruše na automatickém pohonu zvonu, který tak na několik dní umlkl. Závada spočívala ve spečených kontaktech stykačů spouštějících lineární motor pohonu. V pátek 20.2. došlo k výměně těchto stykačů za nové, čímž byla závada odstraněna. Zároveň s touto opravou došlo i k seřízení času zvonění.