Vítejte na stránkách věnovaných varhanám býšťského chrámu

Varhany a jejich zvuk po staletí patří neodmyslitelně k velebným chrámovým prostorám. Ať už jde o mohutnou katerdálu nebo malý venkovský kostelík, varhany spolu se zvony utvářejí zvukovou stránku chrámu, bez které by nám tato Bohu zasvěcená stavba připadala jaksi neúplná. V dnešní technikou nabité době lze varhanní zvuk velmi věrně napodobit. Ať však bude tato imitace sebekvalitnější a technicky vyspělejší, vždy se bude stále jednat jen o umělou napodobeninu vhodnou snad jako cvičný nástroj, který však nikdy nedosáhne kvalit skutečného nástroje, v němž je zvuk vytvářen přímo ve stovkách píšťal tak, jak jsou rozeznívány vzduchem vpouštěným do nich na základě varhaníkovy hry.

Tyto nástroje představují nezanedbatelnou část našeho kulturního dědictví. Ty starší vyprávějí o zručnosti a nápaditosti našich předků, vyprávějí o době, kterou si většina z nás jen těžko dovede představit. Jeden takový nástroj, svědčící o někdy malebné, jindy hrůzyplné historii, máme i v našem býšťském kostele sv. Jiří. Jde o nástroj starý bezmála 200 let, na jehož zvuku bylo v posledních mnoha letech znát, že některé jeho důležité části jsou již za hranicí svojí životnosti. Varhany sice prošly několika opravami, kterými byly některé závažné závady odstraněny, přesto zůstávalo mnoho nedoděláno a některé z těchto přetrvávajících závad značně degradovaly vlastnosti tohoto historického nástroje. Navíc se jednalo o závady, které se časem zhoršují, a tak hrozilo, že se varhany stanou nepoužitelné a jejich velebný hlas umlkne.

Aby se tak nestalo, začaly se v roce 2014 podnikat kroky k jejich generální opravě. Přestože všechny předchozí opravy platila farnost ze svého, takto nákladná oprava přesáhla její finanční možnosti a uskutečnit ji bylo možno jen díky štědrosti dárců. Jim patří velký dík za to, že nyní jsou varhany opět v poměrně dobré kondici.

Tyto stránky původně vznikly na podporu generální opravy a nyní slouží jako informační portál o všem, co s našimi varhanami souvisí. Přestože jsou varhany z nejhoršího venku, stále zbývá pár drobností, které bude třeba dokončit, nemluvě o potřebě občasné údržby. Proto pokud Vám na býšťských varhanách záleží, stále můžete dle svých možností přispět na konto sbírky.

Hlasujte v soutěži Máme vybráno
Aktuality
Petr Borský
27.05.2021 12:57:50
Sbírka na býšťské varhany byla zařazena do soutěže Máme vybráno
Kolaudace 3.etapy opravy
Aktuality
Petr Borský
02.12.2018 19:32:37
Dne 6. 11. 2018 byla provedena kolaudace třetí etapy opravy. Varhany jsou nyní ve velmi uspokojivém stavu.
Pokračování opravy
Aktuality
Petr Borský
30.09.2018 18:11:10
Po dlouhých 26 měsících jsme se dočkali pokračování opravy. Jelikož se začalo opravou pedálového stroje, hraje se nyní na varhany bez pedálu.
Hlavní stroj dostal nové dřevěné píšťaly již koncem června, stále však přetrvávají drobné problémy, které brání, aby se varhany ozvaly, jak by se po podobné opravě dalo očekávat.
1. etapa oprav dokončena
Aktuality
Petr Borský
17.03.2016 15:30:57 Aktualizováno 18.03.2016 11:47:48
Na květnou neděli se ozve nově opravený varhanní pozitiv.
Zahájení oprav
Aktuality
Petr Borský
09.02.2016 12:58:37
Veřejná sbírka vyhlášená v loňském létě přináší první plody. Díky štědrosti dárců, zejména díky takřka hvězdnému daru společnosti Adastra, mohla být dnes zahájena oprava býšťských varhan.
Veřejná sbírka povolena
Aktuality
Petr Borský
03.08.2015 12:18:32
Dne 28. července 2015 vydal Krajský úřad Pardubice osvědčení, kterým oficiálně povoluje veřejnou sbírku na opravu a následnou údržbu varhan.
Vyhlášení sbírky je na spadnutí
Aktuality
Petr Borský
15.07.2015 09:44:17
V pondělí 13. července se podařilo splnit všechny potřebné podmínky pro ohlášení veřejné sbírky na opravu býšťských varhan. Nyní již jen čekáme na její oficiální schválení a doručení příslušného osvědčení od krajského úřadu. Podle platných zákonů budeme moci sbírku vyhlásit nejdříve den po doručení tohoto osvědčení. Do té doby nesmíme zveřejňovat ani číslo účtu, který pro tuto sbírku byl založen právě před dvěma týdny. Pokud se nic nezadrhne, měla by být sbírka vyhlášena do konce července.
Doplnění historie a fotogalerie
Aktuality
Petr Borský
08.04.2015 10:27:58
Na základě nalezených záznamů byla opravena a doplněna historie varhan.
Oprava automatického pohonu zvonu
Aktuality - zvony
Petr Borský
23.02.2015 15:59:11
První aktualita se netýká varhan, ale zvonu. V předminulém týdnu došlo k poruše na automatickém pohonu zvonu, který tak na několik dní umlkl.
2 
Sancta Caecilia,

ora pro nobis!

Sancte Georgi,

ora pro nobis!

Veřejná sbírka
Číslo účtu
Sdílení